Skip to Main Content
 

Tekniikan omaksuminen


Esittelemme tekniikan, jonka avulla oppilaitos voi uudistaa opetusta ja oppimista. Tämä on kuitenkin vaikea prosessi, joten oppilaitokset harkitsevat tarkkaan uusien tekniikoiden käyttöönoton mukanaan tuomia organisatorisia ja pedagogisia muutoksia.


Tukihenkilöstö luo lisäarvoa tekniikan avulla

Tukiresurssit ja omatoimiset ohjeresurssit


Suurimmalle osalle akateemista henkilöstöä oppimistekniikan omaksuminen ensimmäistä kertaa tarkoittaa muutosta heidän vakiintuneisiin ja hyväksi havaittuihin käytäntöihinsä. Se edellyttää heitä siirtymään pois tutuista ratkaisuista ja kokeilemaan jotain uutta. Jotta he voivat täyttää tämän pyynnön, he tarvitsevat tehokkaita ja helposti käytettävissä olevia tukimekanismeja, esimerkiksi tukipalvelua ja omatoimisia ohjeresursseja.

Lue lisätietoja ratkaisuistamme ja palveluistamme, joista on apua sinulle tekniikan omaksumisessa:

Edistä tekniikan omaksumista

Hyvä uutinen on se, että onnistuneissa tekniikan omaksumisen projekteissa on useita tärkeitä tekijöitä, jotka osoittavat edut opiskelijoille ja henkilökunnalle.


Seuraavat vaiheet

  • Kerro meille

    Jos haluat lisätietoja, ota meihin yhteyttä jo tänään