Skip to Main Content
 

Opiskelijoiden edistyminen


Opiskelijoiden edistyminen on oppilaitoksille elintärkeää. Koulutuksen kesken jättävä opiskelija vaikuttaa taloudelliseen tulokseen: Se saattaa johtaa suoraan rahoituksen menettämiseen tai vähenemiseen. Lisäksi rekrytointipanostukset menevät hukkaan. Keskeyttämisestä aiheutuvat mainevauriot myös vaikeuttavat rekrytointia samankaltaisten opiskelijoiden keskuudessa tulevaisuudessa. Kun riskiopiskelijat menestyvät, tästä seuraa onnistumisten kierre, joka hyödyttää sekä oppilaitosta että opiskelijaa itseään, markkinoitakaan unohtamatta.


Opiskelijoiden edistyminen

Hyvät tiedot ja joustavat toiminnot ovat avain edistymiseen

Opiskelijoiden edistymisen takaaminen

Vaikka ongelma ymmärretään, eivät keinot sen ratkaisemiseen ole kuitenkaan aina selkeitä. Miten voit esimerkiksi tarjota entistä joustavamman ja yhteistoiminnallisemman opetussuunnitelman? Siihen vaaditaan todennäköisesti yhteisiä toimia oppilaitoksen monilta eri osa-alueilta. Edistymisen seuraamiseen puolestaan vaaditaan arviointia ja palautetta.

Opiskelijalla on vaikeuksia oppikirjan lukemisessa.

Riskialttiiden opiskelijoiden tunnistaminen


Tietojen keräämisen täytyy sujua nopeasti. Lisäksi sen täytyy olla toistettavissa, jotta heikon edistymisen syyt voidaan tunnistaa.

Seitsemän lasta asettaa kätensä päällekkäin ympyrässä.

Edistä opiskelijoiden osallistumista


Kun riskiopiskelijat on tunnistettu, tarvitset työkaluja, joilla saat korjattua heidän tilanteensa.

Tämä on esimerkkikuva arvioinnista.

Jatkuvien saavutusten edistäminen


Muodollinen arviointi ja palaute voi auttaa kaikkia opiskelijoita saavuttamaan asetetut tavoitteet.

Opettaja työskentelee opiskelijan kanssa kahden kesken.

Varaudu yksilöllisiin eroihin


Räätälöidyn opetuksen avulla takaat sen, että voit keskittyä opiskelijan tärkeimpiin oppimistarpeisiin.

Lue lisätietoja ratkaisuistamme ja palveluistamme, joista on apua sinulle opiskelijoiden edistymisessä:

Seuraavat vaiheet

  • Kerro meille

    Jos haluat lisätietoja, ota meihin yhteyttä jo tänään