Skip to Main Content
 

Sulautuva oppiminen


Laadukas opetus ja oppiminen, resurssien tehokas käyttö ja opiskelijoiden innostaminen ovat tärkeitä oppilaitoksen tulevaisuuden kannalta. Miten voit jatkaa kehitystä, kun resurssit ovat tiukoilla?


Kuva, jossa on suurennuslasi, kirja, karttapallo, mittalasi, kannettava, teleskooppi ja muita opetusvälineitä.

Laadukas sulautuva oppiminen tuo parempia tuloksia


Verkko-opetuksen yhdistäminen perinteisiin oppitunteihin on ollut käytössä jo ainakin vuosikymmenen ajan. Tämä lähestymistapa on myös opiskelijoiden suosiossa, sillä se mahdollistaa sekä joustavan ja vapaan etäopiskelun että lähiopetuksen etujen hyödyntämisen. Tämä lähestymistapa mahdollistaa myös opiskelijamäärien kasvattamisen, minkä vuoksi monet oppilaitokset ovatkin omaksuneet sen osaksi toimintaansa. Nykyään oppilaitokset hyödyntävätkin sulautuvan oppimisen etuja tehokkaammin.

Kehitä sulautuvan oppimisen tehokkuutta

Kun keskityt näihin neljään painopistealueeseen, voit hyödyntää useampia sulautuvan oppimisen etuja.

Innosta opiskelijoita verkko-osuudella

Innosta opiskelijoita verkko-osuudella


Räätälöi verkko-opetustehtäviä tarpeiden mukaisesti (esimerkiksi muodollinen arviointi ja asynkroniset ryhmätyöt).

Käytä resursseja tehokkaasti

Käytä resursseja tehokkaasti


Verkkotyökalujen ansiosta voit skaalata käyttöä ja henkilöstön ja opiskelijoiden välistä vuorovaikutusta.

Laadukas opetus ja oppiminen

Laadukas opetus ja oppiminen


Räätälöi opetusta tarjoamalla monia tapoja laajentaa ja keskittää osaamista.

Tekniikan omaksuminen

Tekniikan omaksuminen


Henkilöstö tarvitsee hyvää koulutusta, kehitystä ja tukea opetuskäytäntöjesi uudistamiseen.

Lue lisätietoja ratkaisuistamme ja palveluistamme, joista on apua sinulle sulautuvan oppimisen kanssa:

Seuraavat vaiheet

  • Kerro meille

    Jos haluat lisätietoja, ota meihin yhteyttä jo tänään