Skip to Main Content
 

Ketterä oppilaitos


Maailmanlaajuinen korkeakoulutus on edelleen jatkuvassa muutoksessa Tarjolla on valtavia mahdollisuuksia oppilaitoksille, jotka osaavat tunnistaa menestyvän suunnan ja siirtymään siihen joustavasti, kun taas tähän kykenemättömiä oppilaitoksia uhkaavat monet vaarat. Oppilaitokset ketteryys tarkoittaa sen kykyä mukautua nopeasti muuttuvaan ympäristöön menestyksekkäästi.


Opettaja auttaa opiskelijaa sulautuvan oppimisen kurssilla.

Ratkaise monimutkaisia oppilaitoksen ongelmia


Korkeakouluista löytyy runsaasti monimutkaisia ongelmia. Johtoportaan täytyy pyrkiä pienentämään kustannuksia laadun kärsimättä, kyetä kilpailemaan maailmanlaajuisesti muiden korkeakoulujen kanssa sekä kasvattamaan opiskelijamääriä muun muassa joustavan opetustarjonnan avulla.

Lue lisätietoja ratkaisuistamme ja palveluistamme, joiden avulla voit toimia entistä ketterämmin.

Ketteryyden osa-alueet

Ketteryys tarjoaa tien ratkaisuun: mitä tarvitset ollaksesi ketterä?

  • Mahdollisuus tarkastella nykyisiä tietoja luokkarajoista riippumatta
  • Luottamus strategiseen prosessiin, jolla määritetään ja suunnitellaan tarvittavat muutokset
  • Taktiikka vapauttaa inhimillisiä resursseja ja samalla pitää yllä palveluiden luotettavuutta
  • Mahdollisuudet muutosten hakemiseen joustavasti

Opiskelijat pyytävät apua opettajalta.

Tietokaavio

Ymmärrä, mitä tällä hetkellä on tapahtumassa

Ajan tasalla oleviin tietoihin perustuvat analyysit ovat elintärkeitä ketterän strategisen päätöksenteon kannalta.

Lue lisätietoja
Luo prosessi muutosten toteuttamiseen

Muutoksen toteutus oppilaitoksessa edellyttää muutosvastarinnan voittamista. Järkevän ja testatun prosessin kehittäminen on tässä yhteydessä erittäin tärkeää.

Neljä opiskelijaa työstää kouluprojektia yhdessä.

Henkilöstö ja opetushenkilöstö käsittelevät oppilaitoksen ongelmia.

Hanki muutokseen tarvittavat avainhenkilöt palvelukseesi

Tavoitteet ja suunnitelmat eivät merkitse mitään ilman niitä toteuttavia työntekijöitä. Henkilöstöä täytyy olla tarpeeksi käytettävissä muutoksen saavuttamiseksi ja riittävän palvelutason takaamiseksi.

Monipuolisia vaihtoehtoja tavoitteidesi saavuttamiseksi

Tehokas tekniikka voi ratkaista monia haasteita. Laaja valikoima käytössä hyväksi havaittuja, joustavia ja integroituja ratkaisuja mahdollistaa menestymisen.

Kaksi opiskelijaa työskentelee yhdessä kahdella eri laitteella.

Tapaustutkimukset

Tiukkojen oppilasmäärätavoitteiden saavuttaminen
Resurssi

Tiukkojen oppilasmäärätavoitteiden saavuttaminen

Tiukat oppilasmäärätavoitteet itselleen asettanut Edge Hill University teki strategisen päätöksen investoida Blackboard Learn -virtuaalioppimisympäristöön. Koska yliopiston IT-osaston resurssit olivat rajalliset, se valitsi Blackboardin hallitun isännöinnin saadakseen käyttöön luotettavamman ja vakaamman virtuaalioppimisympäristön kuin sen omilla sisäisillä resursseilla olisi mahdollista.


Seuraavat vaiheet

  • Kerro meille

    Jos haluat lisätietoja, ota meihin yhteyttä jo tänään