Skip to Main Content
 

Asiakkaamme


Autamme asiakkaitamme uudistamaan koulutusta.  Blackboard tarjoaa uusinta tekniikkaa, uusimpia palveluita ja datatoimintoja, jotka edistävät osallistumista, vuorovaikutusta ja laadukasta oppimista. Yhdessä asiakkaidemme kanssa tavoitteenamme on auttaa oppijoita saavuttamaan täysi potentiaalinsa innostamalla heitä elinikäiseen oppimiseen.


Opiskelijakeskeinen yliopisto


Tutustu siihen, miten Groningenin yliopisto on lähestynyt tekniikan tukemaa oppimista tukeakseen nykypäivän opiskelijoiden tarpeita. Strateginen päätös siirtyä Blackboardin hallittuun isännöintiin on paitsi vapauttanut arvokkaita resursseja, mutta tuonut myös mukanaan entistä luotettavamman ja aina käytettävissä olevan palvelun henkilöstölle ja opiskelijoille. Myös Blackboard Learnin käyttö on lisääntynyt.

Opiskelijoiden houkutteleminen kaukaa


University of Derby järjestää virtuaalisia avoimien ovien päiviä, joilla se pyrkii kasvattamaan verkkoetäopetusliiketoimintaansa ja joiden yhteydessä se tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden tutustua Blackboard Collaborateen. Näistä avoimien ovien päivistä on tullut yliopistolle tärkeä tapa houkutella kiinnostuneita opiskelijoita kirjoilleen. Lisäksi ne antavat mahdollisille opiskelijoille kattavan yleiskatsauksen eri kursseista ja aihealueista.

Tehokkaiden ja helposti saatavilla olevien tukipalveluiden tarjoaminen akateemiselle henkilöstölle


Yliopisto halusi ottaa käyttöön koko oppilaitoksessa verkossa toimivan kurssitöiden palautusjärjestelmän Blackboard Learnin avulla, joten sen täytyi ensin kartoittaa sen henkilöstön digiosaaminen. Kattavan koulutustarveanalyysin avulla saatiin selville olennaisimmat tarvittavat taidot sekä se, millä osa-alueilla henkilöstön osaamisessa oli puutteita.

Ammatillisen osaamisen kehittäminen simulaatioiden avulla


University of the West of England aloitti hankkeen, jonka tavoitteena oli sulauttaa ammatillisen osaamisen kehittäminen osaksi kaikkea yliopiston tarjoamaa koulutusta. Eräs ensimmäisistä projekteista oli nimeltään SIMITA (SIMulations In Transactional Activities): se tarjoaa saumattoman palvelun Blackboard Learnin ja Blackboard Collaboraten kautta.

Sulautuvan oppimisen integrointi: institutionaalisten muutosten hallinta


Kun University Manchester ryhtyi toteuttamaan Towards Manchester 2015 -strategiasuunnitelmaansa, sen täytyi kasvattaa luottamusta virtuaalisten oppimisympäristöpalveluiden keskitettyä tarjoamista kohtaan. Onnistuneeseen käyttöönottoon vaadittiin vahvaa tukea johtoportaalta sekä ulkoista asiantuntemusta ja yliopiston oman tiimin vahvaa panosta.

Tiukkojen oppilasmäärätavoitteiden saavuttaminen


Tiukat oppilasmäärätavoitteet itselleen asettanut Edge Hill University teki strategisen päätöksen investoida Blackboard Learn -virtuaalioppimisympäristöön. Koska yliopiston IT-osaston resurssit olivat rajalliset, se valitsi Blackboardin hallitun isännöinnin saadakseen käyttöön luotettavamman ja vakaamman virtuaalioppimisympäristön kuin sen omilla sisäisillä resursseilla olisi mahdollista.

Verkko-opetuspalvelun laadun parantaminen


Lue lisätietoja siitä, miten University of Salfordin ylimpään johtoon kuuluva tukija paransi verkko-oppimista, verkkotehtävien käyttöä ja verkkoarvostelua sekä Blackboard Learnin tehokkuutta tarjotakseen entistä helppokäyttöisemmän, johdonmukaisemman ja paremman verkkopalvelun opettajille ja opiskelijoille.

Seuraavat vaiheet

  • Kerro meille

    Jos haluat lisätietoja, ota meihin yhteyttä jo tänään