Skip to Main Content
 

Korkeakoulutus


Lue lisätietoja siitä, miten Blackboard voi auttaa sinua kasvamaan kehittyvillä korkeakoulutusmarkkinoilla.

  • test

    Uusi Collaborate ja Ultra Experience

    Täysin uudistettu ja erittäin tarkka sekä laadukas selainkäyttöinen verkkokokousratkaisu, jolla etäopetus ja -opiskelu sujuu helposti, tarkasti ja huolettomasti.

  • test

    Lue lisätietoja tekniikan omaksumisesta

    Lataa ilmainen opas: kuusi toimintatapaa tekniikan omaksumisen edistämiseksi.


Groningenin yliopisto
Tapaustutkimus

Opiskelijakeskeinen yliopisto

Tutustu siihen, miten Groningenin yliopisto on lähestynyt tekniikan tukemaa oppimista tukeakseen nykypäivän opiskelijoiden tarpeita. Strateginen päätös siirtyä Blackboardin hallittuun isännöintiin on paitsi vapauttanut arvokkaita resursseja, mutta tuonut myös mukanaan entistä luotettavamman ja aina käytettävissä olevan palvelun henkilöstölle ja opiskelijoille. Myös Blackboard Learnin käyttö on lisääntynyt.

Opiskelijoiden houkutteleminen kaukaa
Tapaustutkimus

Opiskelijoiden houkutteleminen kaukaa

University of Derby järjestää virtuaalisia avoimien ovien päiviä, joilla se pyrkii kasvattamaan verkkoetäopetusliiketoimintaansa ja joiden yhteydessä se tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden tutustua Blackboard Collaborateen. Näistä avoimien ovien päivistä on tullut yliopistolle tärkeä tapa houkutella kiinnostuneita opiskelijoita kirjoilleen. Lisäksi ne antavat mahdollisille opiskelijoille kattavan yleiskatsauksen eri kursseista ja aihealueista.

Verkko-opetuspalvelun laadun parantaminen
Blogi

Verkko-opetuspalvelun laadun parantaminen

Lue lisätietoja siitä, miten University of Salfordin ylimpään johtoon kuuluva tukija paransi verkko-oppimista, verkkotehtävien käyttöä ja verkkoarvostelua sekä Blackboard Learnin tehokkuutta tarjotakseen entistä helppokäyttöisemmän, johdonmukaisemman ja paremman verkkopalvelun opettajille ja opiskelijoille.

Tehokkaiden ja helposti saatavilla olevien tukipalveluiden tarjoaminen akateemiselle henkilöstölle
Video

Tehokkaiden ja helposti saatavilla olevien tukipalveluiden tarjoaminen akateemiselle henkilöstölle

Yliopisto halusi ottaa käyttöön koko oppilaitoksessa verkossa toimivan kurssitöiden palautusjärjestelmän Blackboard Learnin avulla, joten sen täytyi ensin kartoittaa sen henkilöstön digiosaaminen. Kattavan koulutustarveanalyysin avulla saatiin selville olennaisimmat tarvittavat taidot sekä se, millä osa-alueilla henkilöstön osaamisessa oli puutteita.

Ammatillisen osaamisen kehittäminen simulaatioiden avulla
Resurssi

Ammatillisen osaamisen kehittäminen simulaatioiden avulla

University of the West of England aloitti hankkeen, jonka tavoitteena oli sulauttaa ammatillisen osaamisen kehittäminen osaksi kaikkea yliopiston tarjoamaa koulutusta. Eräs ensimmäisistä projekteista oli nimeltään SIMITA (SIMulations In Transactional Activities): se tarjoaa saumattoman palvelun Blackboard Learnin ja Blackboard Collaboraten kautta.

Tiukkojen oppilasmäärätavoitteiden saavuttaminen
Resurssi

Tiukkojen oppilasmäärätavoitteiden saavuttaminen

Tiukat oppilasmäärätavoitteet itselleen asettanut Edge Hill University teki strategisen päätöksen investoida Blackboard Learn -virtuaalioppimisympäristöön. Koska yliopiston IT-osaston resurssit olivat rajalliset, se valitsi Blackboardin hallitun isännöinnin saadakseen käyttöön luotettavamman ja vakaamman virtuaalioppimisympäristön kuin sen omilla sisäisillä resursseilla olisi mahdollista.

University of Manchesterin koulurakennus
Blogi

Joustavan oppimisen kannustaminen

Tutustu siihen, miten University of Manchesterin kirjasto otti Blackboard Learnin avulla käyttöön uraa uurtavan ohjelman nimeltään My Learning Essentials. Se parantaa koulutuksen saatavuutta useiden erilaisten oppimistarpeiden saralla ja takaa, että opiskelijat voivat kehittää taitoja oman edistymisensä ja menestyksensä tueksi.


Menestys markkinoillasi >

Sulautuva oppiminen

Sulautuva oppiminen  

Laadukas opetus ja oppiminen, resurssien tehokas käyttö ja opiskelijoiden innostaminen ovat tärkeitä oppilaitoksen tulevaisuuden kannalta. Miten voit jatkaa kehitystä, kun resurssit ovat tiukoilla?

Opiskelijoiden edistyminen

Opiskelijoiden edistyminen  

Koulutuksen kesken jättävä opiskelija vaikuttaa taloudelliseen tulokseen: Se saattaa johtaa suoraan rahoituksen menettämiseen tai vähenemiseen. Lisäksi rekrytointipanostukset menevät hukkaan. Keskeyttämisestä aiheutuvat mainevauriot myös vaikeuttavat rekrytointia samankaltaisten opiskelijoiden keskuudessa tulevaisuudessa.

Tekniikan omaksuminen

Tekniikan omaksuminen  

Esittelemme tekniikan, jonka avulla oppilaitos voi uudistaa opetusta ja oppimista. Tämä on kuitenkin vaikea prosessi, joten oppilaitokset harkitsevat tarkkaan uusien tekniikoiden käyttöönoton mukanaan tuomia organisatorisia ja pedagogisia muutoksia.

Menestys markkinoillasi

Ketterä oppilaitos  

Maailmanlaajuinen korkeakoulutus on edelleen jatkuvassa muutoksessa Tarjolla on valtavia mahdollisuuksia oppilaitoksille, jotka osaavat tunnistaa menestyvän suunnan ja siirtymään siihen joustavasti, kun taas tähän kykenemättömiä oppilaitoksia uhkaavat monet vaarat.


Palvelut ja ratkaisut >

Työntekijä istuu pöytäkoneen ääressä ja käyttää matkapuhelintaan.

Palvelut  

Kuvittele, että saat tarvitsemasi tuen kaikelle sille, mitä teet: jokaiseen ongelmaan tai mihin tahansa kysymykseen löytyy, joku joka voi auttaa. Palveluidemme avulla voit visioida koulutuksen tulevaisuutta, valmistautua siihen ja toteuttaa sen.

Miesopiskelija opiskelee kannettavallaan.

Learning Solutions  

Koulutusratkaisumme tukevat opiskelijoiden, opettajien ja muun henkilöstön tarpeita sekä nyt että tulevaisuudessa.