Skip to Main Content
 

Opiskelijoiden ja henkilöstön innostaminen


Opiskelijat, jotka osallistuvat aktiivisesti, saavuttavat parempia tuloksia ja valmistuvat todennäköisemmin. Opiskelijat, jotka eivät ole kiinnostuneita ja innostuneita, suoriutuvat usein heikommin, vaativat enemmän tukea ja lopettavat todennäköisesti kesken. Kaikilla näillä on taloudellisia seuraamuksia. Osallistuminen on tärkeää opiskelijoiden menestyksen kannalta ja näin epäsuorasti myös henkilöstön menestymisen kannalta.


Aikuisopiskelija istuu autossa ja lukee tiedostoja matkapuhelimella

Mitä osallistaminen tarkoittaa?


Innostamalla ja kannustamalla opiskelijat kykenevät saavuttamaan haluttuja tuloksia, koska oppilaitos tukee heidän osallistumistaan.

Miten voit edistää osallistumista ja innostumista?

Innostaminen ja on mahdollista integroida viestintään, opetussuunnitelmaan, opiskelijoiden tukipalveluihin ja opetustekniikkaan.

Kuva erilaisista viestintätavoista, joita opiskelija saattaa käyttää

Paranna viestintää


Tietojen avulla löydät parhaan tavan viestiä opiskelijoillesi.

Opettaja kannustamassa ja innostamassa opiskelijoita keskustelemalla

Innosta opiskelijoita


Ota erilaiset viestintä- ja oppimistyylit huomioon opetussuunnitelmassa opiskelijan tarpeiden mukaisesti.

Opettaja ja opiskelijat tutustumassa riskiluokituksiin

Paranna tukea


Tietojen avulla tunnistat huonosti menestyvät ja riskivyöhykkeellä olevat opiskelijat, jotta voit ryhtyä toimiin heidän tukemisekseen.

Opiskelijat pitävät taulutietokoneiden käytöstä sekä sen tuomasta vapaudesta töiden tekemisessä

Suhtaudu tekniikkaan myönteisesti


Hyödynnä opiskelijoiden kiinnostusta uuttaa tekniikkaa kohtaan ja tavoita heidät sekä kampuksella että sen ulkopuolella.

Lue lisätietoja ratkaisuistamme ja palveluistamme, joista on apua sinulle henkilökunnallesi ja opiskelijoillesi:

Seuraavat vaiheet

  • Kerro meille

    Jos haluat lisätietoja, ota meihin yhteyttä jo tänään