Skip to Main Content
 

Muunna data tiedoiksi


Blackboard Predict

Ehkäise opiskelijoiden uupumista tunnistamalla aikaiset varoitusmerkit Blackboard Learnista löytyviä tietoja analysoimalla. Blackboard Predict mallintaa tärkeitä riskitekijöitä ja antaa oppilaitoksille niiden tarvitsemat tiedot, jotta ne voivat ehkäistä ongelmia aktiivisesti etukäteen – ennen kuin on liian myöhäistä.


X-Ray for Moodlerooms

Edistä parempia oppimistuloksia selvittämällä, mikä toimii ja mikä ei kullakin kurssilla. X-Ray for Moodleroomsin avulla opettajat voivat myös tunnistaa uupumisvaarassa olevia opiskelijoita ja ryhtyä toimiin heidän tukemisekseen.


Blackboard Intelligence

Paranna ohjelmien tehokkuutta tietopohjaisilla analyyseilla opiskelijoiden toiminnasta. Blackboard Intelligence tarjoaa opettajille helpon tavan tarkastella opiskelijoiden osallistumisen ja tulosten tietoja, joiden perusteella he voivat ryhtyä toimiin mahdollisten ongelmien korjaamiseksi.

Intelligence for Learn

Blackboard Analytics for Learn yhdistää Blackboard Learn™ -järjestelmän laajat tiedot opiskelijoiden ja kurssien tietoihin SIS- tai ERP-järjestelmästäsi, jotta voit luoda kattavia raportteja ja koontinäyttöjä opiskelijoille, opettajille, muulle henkilöstölle ja johtajille.

Osallista opiskelijoita tarjoamalla heille tietoja, joiden avulla he voivat seurata suoriutumistaan kursseilla ja verrata omia tuloksiaan muihin. Blackboard Analytics for Learnilla voit luoda helposti opiskelijoiden tarvitsemia tietoja tarjoavia koontinäyttöjä, joita opiskelijat voivat käyttää suoraan Blackboard Learn -kursseillaan.

Anna opettajille parempia, nopeampia ja luotettavampia tietoja, joiden avulla opiskelijat menestyvät. Kurssien koontinäytöt ja muut raportit Blackboard Analytics for Learnista ovat opettajien käytettävissä heidän kursseillaan. 

Lisäksi henkilökuntasi voi käyttää omatoimisesti tietoja, joista he näkevät toiminnan laajemmasta näkökulmasta. Seuraa käyttäjien toimintaa, kurssien suunnittelua, opiskelijoiden arvosanoja ja oppimistuloksia eri osastoilta ja laitoksilta. Käytä Blackboard Learn -ympäristöäsi entistä paremmin opetuksen, oppimisen ja opiskelijoiden menestyksen tukemiseen.

Intelligence for Student Management

Blackboard Intelligence tarjoaa käyttöösi oppilaitoksen tietoja, joiden perusteella voit tehdä entistä parempia päätöksiä, sekä omatoimisesti käytettäviä raportointitoimintoja.


Seuraavat vaiheet

  • Kerro meille

    Jos haluat lisätietoja, ota meihin yhteyttä jo tänään